Region Gävleborg

Vi har fått ekonomiskt stöd av region Gävleborg för att stimulera återöppnandet av vår Biograf