Kilafors Biografteaters historia

Varen1954

Biografteatern i Kilafors byggdes 1933 efter att den äldre bion som låg på andra sidan gatan, längre ner mot järnvägsstationen brunnit ned. En ombyggnad gjordes i början av 50-talet och den fick då ny foajé och entré. Biografteatern byggdes också samman med det boningshus där ägaren Anders ”Bio-Walle” Wallgren bodde med sin familj. I övervåningen ovanför foajén hade frun Britt sin hemslöjdsaffär. Förutom filmvisningar utspelades många publikdragande evenemang i bion. Teater, musikevenemang och föreläsningar – ja till och med boxningsmatcher.

1976 lades biografen ned och användes sedan som lagerlokal till början på 90talet. I slutet av 1991, då kommunen köpt fastigheten i avsikt att riva byggnaden, började den segdragna kampen för bevarande av Biografteatern. Dessa strävanden mynnade så småningom i bildandet av Kilafors Bygde- och Kulturförening, som sedan dess skött fastigheten. Till en början hyrde föreningen fastigheten av kommunen men 2001 fick vi köpa fastigheten för en krona under förutsättning att vi inte krävde kommunala bidrag för drift och skötsel.

Under åren har biografen renoverats med hjälp av bidrag från olika håll. Den senaste stora satsningen, Kulturhusprojektet i Kilafors, har resulterat i att vi nu har ett tillbyggt torn där det finns möjlighet för mingel i samband med evenemang. Den tidigare ansträngda relationen till Bollnäs kommun har nu förändrats till ett bra samarbete. Föreningen som äger och driver verksamheten i Biografteatern heter nu Kilafors Biografförening.

axellindblom
karusell03
publikfoto
karusellannons
premiarannons1933