Om oss

Föreningen äger och driver Biografteatern. Vi har en kontinuerlig biografverksamhet med stöd av Våra gårdar och visar film en till två gånger per vecka. Vi anordnar dessutom kulturella evenemang som konserter med mera. Vi hyr ut bions lokaler till alla som önskar (förutsatt att det inte strider mot våra stadgar, se nedan). Kilafors teaterförening är ständig hyresgäst i lokalen och vi har ett bra samarbet med dem och flera andra lokala föreningar.

Ett byggprojekt pågår i bion för att bättre anpassa lokalerna. Vårt mål är att skapa ett kulturellt aktivitetshus där alla människor oavsett ålder, kön och etnicitet kan hitta spännande saker att göra och uppleva. Vi har ett miljöperspektiv i vårt arbete och ser stora samhällsvinster i att vi har en samlingslokal i vår hembygd.

Ur föreningens stadgar:

Kilafors Biografförening är en idéell och opolitisk förening. Föreningen äger fastigheten Kilafors 18:10 Biografteatern och ska verka för ett aktivt kultur- och föreningsliv i Kilafors med omnejd. Biografteatern ska fungera som samlingsplats för enskilda, föreningar, företag och skola i Kilafors och kan nyttjas till aktiviteter som lämpar sig för lokalen och som är i demokratisk anda. Föreningen skall verka mot missbruk och förespråkar en nykter verksamhet i lokalerna. Föreningen kan agera i andra frågor som rör Kilafors.

Bioillustration_liten