Bioillustration_liten

Kort om Kilafors Biografförening

Kilafors biografförening är den förening som äger och driver verksamheten i Biografteatern. Vi är en styrelse som möts en gång i månaden och drar upp riktlinjer för kommande veckor. Eftersom vi äger fastigheten så ligger också ett stort skötselansvar på oss och vi ansöker kontinuerligt om bidrag för att få allt att fungera.

Föreningen har ett avtal med Bollnäs kommun – vi är en av flera avtalsföreningar – vilket innebär att vi varje år får ett verksamhetsbidrag, och vart annat år bidrag för att genomföra Filmfest i Biografteatern. Filmfesten genomförs jämna år i Bollnäs av Bollnäs Filmklubb.

Ur föreningens stadgar: 

Kilafors Biografförening är en ideell och opolitisk förening. Föreningen äger fastigheten Kilafors 18:10 BIOGRAFTEATERN och ska verka för ett aktivt kultur- och föreningsliv i Kilafors med omnejd. Biografteatern ska fungera som samlingsplats för enskilda, föreningar, företag och skola i Kilafors och kan nyttjas till aktiviteter som lämpar sig för lokalen och som är i demokratisk anda. Föreningen skall verka mot missbruk och förespråkar en nykter verksamhet i lokalerna. Föreningen kan agera i andra frågor som rör Kilafors.